Antena DVB T – podstawowe parametry

Właściwości parametrów anten DVB-T są podawane najczęściej na stronach internetowych producentów, w ulotkach informacyjnych bądź bezpośrednio na opakowaniach produktów. Ich znajomość jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia montażu anten DVB-T, a także do bezproblemowego odbioru poszczególnych kanałów. Jakie parametry mają zatem kluczowe znaczenie?

Zysk anteny

Zysk anteny to jeden z najważniejszych parametrów charakteryzujący instalacje antenowe. Określa on, o ile mocniejszy jest sygnał pochodzący z naszej anteny od sygnału anteny wzorcowej, jeżeli urządzenia są zasilane identyczną mocą. Zysk podawany jest w decybelach i wskazuje jaki poziom sygnału mają poszczególne stacje na konkretnych kanałach. Najlepsze urządzenia mogą mieć nawet do 19 dBi dlatego, jeżeli zadbamy również o odpowiednie ustawienie anteny, możliwy będzie odbiór sygnału z odległości nawet do 100 km od nadajnika dużej mocy.

Szerokość wiązki

Szerokość wiązki to parametr określający kąt zawarty pomiędzy kierunkami promieniowania w wiązce głównej. Wartość kątów podawana jest zwykle w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Jeśli znamy szerokość wiązki głównej, możemy zatem w prosty sposób stwierdzić, czy zakupiona przez nas antena jest dookólna czy kierunkowa. To z kolei pozwala na właściwy montaż anten DVB-T oraz ich poprawne ustawienie.

Polaryzacja anteny

Polaryzacja anteny określa w jaki sposób względem powierzchni ziemi (pionowo lub poziomo) powinny zostać ustawione instalacje antenowe. Dzięki temu nadawane fale nie nakładają się na siebie. W tym przypadku warto pamiętać, że nadajniki DVB-T nadają sygnał wyłącznie w polaryzacji pionowej, więc konieczne jest ustawienie direktorów i reflektorów anteny poziomo względem powierzchni ziemi.

Odpowiednie ustawienie anteny wpływa na ogólny komfort podczas oglądania telewizji, gdyż zapobiega ewentualnym zakłóceniom sygnału. Prawidłowy montaż i konfiguracja instalacji antenowej wymaga jednak zapoznania się z jej podstawowymi parametrami, takimi jak zysk anteny, szerokość wiązki czy polaryzacja.