Instalacje antenowe w budynkach wielorodzinnych a przepisy prawa

Montaż anten telewizyjnych w budynkach wielorodzinnych przez lokatorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie może być co do zasady wstrzymany przez spółdzielnie bądź wspólnotę. Pomimo to nawet w sytuacji, gdy wspomniane podmioty nie zapewniają mieszkańcom dostępu do sygnału telewizyjnego przez zbiorczą antenę, bardzo często nie wyrażają one również zgody na indywidualne inwestycje podejmowane przez prywatnych właścicieli.

Montaż anten dvb-t w budynkach wielorodzinnych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, urządzenia instalacji telekomunikacyjnej muszą znaleźć się w planach nowo powstających obiektów. W takim wypadku wszyscy lokatorzy mają zapewniony montaż anten telewizyjnych już na etapie stanu deweloperskiego konkretnego budynku mieszkalnego.

W obiektach już istniejących prawo do posiadania własnego odbiornika wynika z kodeksu cywilnego (art. 206) oraz ustawy o własności lokali (art.12 ust.1). To na tych zapisach opierały się sądy w swoim dotychczasowym orzecznictwie. Należy podkreślić, że każdy wyrok sądowy w procesach pomiędzy wspólnotą bądź spółdzielnią a lokatorem w przedmiotowej sprawie kończył się wyrokiem pozytywnym dla mieszkańca. W sytuacji spornej warto przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o sygn. akt: I Aca 149/09, zgodnie z którym montaż anten tv nie może być uzależniony od zgody zarządzającego danym budynkiem.

Montaż anten dvb-t w budynkach wielorodzinnych – na co zwrócić uwagę?

Częsty brak zgody spółdzielni czy wspólnoty na montaż anten tv przez poszczególnych lokatorów w wielu przypadkach wynika z niedbałości mieszkańców podczas przeprowadzanych prac instalacyjnych. Niejednokrotnie zniszczeniu ulega bowiem elewacja bądź pokrycie dachowe. W celu uniknięcia ryzyka zniszczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nieruchomości warto zlecić wykonanie instalacji profesjonalnej firmie. W ten sposób można ustrzec się przed koniecznością czasochłonnego demontażu i ponownej, kosztownej instalacji anteny w sposób, który nie będzie uchybiał obowiązującym przepisom prawa.

Mimo iż montaż anten tv przez lokatorów budynku wielorodzinnego nie może zostać wstrzymany przez spółdzielnię bądź wspólnotę, nie oznacza to, że proces instalacji powinien przebiegać w sposób dowolny i niekontrolowany. Nawet w przypadku drobnych prac związanych z ingerencją w strukturę budynku (np. elewację, dach) obowiązkowe jest bowiem przestrzeganie przepisów prawa budowlanego. Zazwyczaj warto zatem zlecić montaż anteny i jej instalację profesjonalnej firmie.